Wolne ręce, swoboda ruchów, brak barier w terenie to jedne z licznych, praktycznych i docenianych