Dziecko to prawdziwy cud. Czysta karta, w której my, jako rodzice oraz otoczenie piszemy, kształtując nowego człowieka. Okazuje się jednak, że nie tylko my możemy edukować dzieci. Istnieje wiele rzeczy, których to dzieci mogą uczyć nas. Dziś u nas z okazji Dnia Dziecka lista 65najważniejszych rzeczy, których powinniśmy uczyć się od dzieci.

A child is a real miracle. Blank card which we – as parents, and the surroundings – fill in, creating a new human being. It turns out that not only we can teach children. There are many things children can teach us. Because of today’s Children’s Day I present a list of 5 most important things we should learn from kids.


#1 Radość

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Tylko dziecko potrafi cieszyć się i radować tak szczerze, z całego serca, całym sobą. Cieszyć się z każdej drobnostki. Z zabawy, kąpieli, jedzenia, przytulania. Z życia. Gdybyśmy nauczyli się tego od dzieci, świat byłby piękniejszy, a nasze życie łatwiejsze.
Joy

When a child laughs, whole world laughs. Only children can be happy and joyful so sincerily, from the bottom of its heart. Be happy with every little thing. With play, bath, food, hug. With life. If we learned this from kids, the world would be more beautiful and our lives easier.

#2 Szczerość

Nie chodzi o to, żeby mówić sąsiadce w twarz, że ma cztery podbródki. Chodzi o to, żeby wiedzieć czego się chce, dążyć do tego bezpośrednio, nie kręcić, nie utrudniać rzeczy prostych. Być stanowczym, pewnym siebie i swoich racji w ten wyjątkowy, prosty i rozbrajająco niewinny sposób. Bo za szczerość nie można karać.

Honesty
It’s not about telling your neighbour she has four chins. It’s about knowing what we want, pursuing it directly, not messing around, not making simple things difficult. Being decided, self-confident in this exceptional, simple and endearingly innocent way. Because you cannot be punished for being sincere.


#3 Skupienie

Jak często robisz kilka rzeczy na raz? Ja często. Fajnie by było nauczyć się, jak skupić się na tym, co się robi, i wkładać w to całe serce, nie uciekając myślami do niezapłaconych rachunków i obowiązków dnia następnego. Obserwując dziecko z olbrzymim zapałem wygrzebującym dziurę w piasku znalezionym patyczkiem widzę, co to prawdziwa pasja. Odnaleźć pasję we wszystkim, co się robi – to by było coś! A dla dziecka jest to takie oczywiste!
Focus

How many times are you doing many things at the same time? Me – often. It would be great to learn how to focus on the things you are doing and put your heart in it, not running away to unpaid bills and next day’s duties. Observing a child making a hole in the sand with a little stick found a minute ago I can see a real passion. Finding passion in everything we do – that would be something! And for a child it’s so obvious!

#4 Beztroska

Dorośli mają tendencję do ciągłego zamartwiania się. Czy nie łatwiej byłoby żyć tu i teraz, nie myśląc zanadto o problemach i nie martwiąc się na zapas? Oczywiście dorosłość polega na tym, żeby być odpowiedzialnym, jednak zamartwiając się czymś nie sprawimy, że problem się rozwiąże. Lepiej podjąć działania, które sprawią, że nie będziemy musieli się martwić. I nie przejmować na zapas, nie tworzyć czarnych scenariuszy. Cieszyć się z tego, co się ma, a nie myśleć o tym, czego nam brak. Celebrować każdą chwilę.
Being carefree

Grownups have tendency to worrying all the time. Wouldn’t it be easier to live here and now, not thinking about problems too much and not having precautionary fears? It’s obvious that being an adult is about being responsible, but worrying is not a solution to a problem. It’s better to take steps resulting in us not having to worry. And don’t have unnecessary fears, don’t write black scenarios. Be happy with what you have, don’t think about what you miss. Celebrate every moment.

#5 Egocentryzm

Zdrowy egoizm to coś, czego powinniśmy się nauczyć. Dla dziecka to ono samo jest centrum wszechświata. Nie ma w tym nic dziwnego, że dla rodzica najważniejsze jest dziecko, a siebie spycha się na dalszy plan. Powinniśmy jednak pamiętać o sobie i swoich potrzebach – jeść porządnie, wysypiać się, sprawiać sobie drobne przyjemności, rozwijać się. Nie zapominając o sobie będziemy szczęśliwsi, a szczęśliwy rodzic to w końcu szczęśliwe dziecko.
Egocentrism
Healthy egoism is something we should definitely learn. A child is a centre of the universe for itself. There is nothing weird in a fact that a baby is the most important for it’s parents. Parents tend to push themselves into the background. However, we should remember about ourselves and our needs – eat well, sleep well, give ourselves some pleasure, develop. Not neglecting ourselves we will be happier, and happy parent means a happy baby after all!

Maja
Bluzka / shirt: Coccodrillo & Pepco
Legginsy / leggins: Topomini
Opaska / headband: Szaraki
Buty / shoes: Emel

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-92187595-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Cieszę się, że tu jesteś i że interesują Cię moje treści! Bądź na bieżąco i:

- polub moją stronę na Facebooku TUTAJ
- dołącz do mojej grupy Zadbane i zaradne mamy :)
- śledź kadry z naszego życia i moje kulinarne poczynania na Instagramie TUTAJ
- inspiruj się ze mną na Pinterest TUTAJ
- A jeśli jesteś lub chcesz zostać użytkownikiem Thermomixa, koniecznie śledź mój Thermomixowy profil Magda M. i TM TUTAJ